ЦИФРОВИ ИНДИКАТОРНИ СИСТЕМИ

 

Цифрови индикаторни системи за работа със стругови и фрезови машини.

Индикаторната система позволява измерване и отчитане на линейни и кръгови премествания в произволни комбинации с дискретност на цифровите енкодери от 1μm или 5 μm.

Цифрови индикаторни системи

  • 1-ос версия за бормашина
  • 2 оси (X, Y) версия за струг
  • 3 оси (X, Y, Z) версия за фреза, струг
Цифрови индикаторни системи

ИЗМЕРВАНЕ СЪС ЦИФРОВИ ИНДИКАТОРНИ СИСТЕМИ

Цифрови индикаторни системи

 

Съвместим с индикатор Heidenhain

  • Измерване от 70 мм до неограничено
  • Точност: 5 микрона
  • Резолюция: от 1 микрон
 
 
Четириосната цифровата индикация ARBAH се предлага с два вида измервателни системи: магнитна и оптоелектронна. Двете системи могат да бъдат и комбинирани.
 
Предлаганата от нас магнитната измервателна система в зависимост от броя на осите се състои от: 
 
 
Цифрови индикаторни системи
 

 

1. Алуминиева подложка с канал за полагане на магнитната лента;

2. Самозалепяща се измервателна магнитна лента;

3. Самозалепяща се защитна стоманена лента;

4. Магнитен четец с кабел до 3 м. При необходимост от по-голяма дължина на кабела е необходимо да се упомене в заявката от клиента.

5. Стоманени кабелни конектори.

 

 

 

Цифрови индикаторни системиЦифрови индикаторни системи
 
 
Магнитната измервателна система има ред предимства като:
 
- Изключително лесен и надежден монтаж.
 
- Липса на ограничение в дължината на измервателната линийка;
 
- Гъвкавостта на магнитната лента дава възможност за измерване на ъглови премествания;
 
Изискванията при монтажна магнитна измервателна система:
 
- Добре обработена гладка повърхност преди монтаж;
 
- Поставяне на пластина с гумирани подложка за почистване на налепите от стружки по стоманената защитна пластина.
 
*Забележка: Г-образна предпазна шина може да бъде доставена срещу допълнително заплащане от клиента.
 
 
 
Предлаганата от нас оптоелктрична система за измерване на линейни премествания се състои от:
 
 
Цифрови индикаторни системи
 
 
Оптична линийка с размери до 3 м. с комуникационен кабел до 3м. При необходимост от по-голяма дължина на кабела е необходимо да се упомене в заявката от клиента.
 
 
 
 
 
1. Оптична линийка с размери до 3 м. с комуникационен кабел до 3м. При необходимост от по-голяма дължина на кабела е необходимо да се упомене в заявката от клиента.
 
 
Цифрови индикаторни системи2. Г-образна предпазна шина;

3. Компенсираща подложка;

4. Права присъединителна пла

5. Права присъединителна планка малка;

6. Ъглова присъединителна планка с шарн отвори голям

7. Ъглова присъединителна отвори малка

8. Стойка за монтиране на

9. Коригираща ъглова планка

 
 
 
 
Изискванията при монтаж на магнитна измервателна система:
 
- Добре обработена гладка повърхност преди монтаж;

Направена за работа със стругови (модел: ARBAH-L) и фрезови (модел: ARBAH-М) машини индикаторната система позволява измерване и отчитане на линейни и кръгови премествания в произволни комбинации с дискретност на цифровите енкодери от 1μm или 5 μm, работещи със стандартно TTL ниво от 5V. Една и съща система може да бъде препрограмирана за две, три или четири оси за стругови или фрезови машини. Притежава множество функционални възможности, което я прави незаменима при работа с честотно управлявани металообработващи машини (инверторен тип RD, TS).

Цифрови индикаторни системи

• Нулиране на избраната ос само с един бутон X-,Y(Z),Z(-1);
• Програмиране на посоката на отчитане;
• Въвеждане на размер директно в системата Х-,Y(Z),Z(Z-1);
• Възможност за сумиране на осите Z и Z-1;
• Лесно преминаване от една мерна единица в друга (inch/mm);
• Избор на радиус или диаметър на оста Х от оператора само с един бутон (R/D);
• Режим на работа с две или три оси (3ах/2ах);
• Абсолютни и относителни координати (АВS/INC);
• Намиране на среда между две точки за всяка избрана ос (1/2);
• Часовник с календар за удобство на оператора;
• Програмиране на опорна точка (Ref) и две допълнителни функции Recall 0 и Find Ref;
• Корекция на радиуса на 200 инструмента;
• Калкулатор. Заедно със стандартните математически изчисления, калкулатора предлага: тригонометрични функции и техните инверсии с възможност за запаметяване на резултата в кеш паметта или директно да се приложи към стойностите в осите;
• Функция за проверка на конусен детайл;
• Измерване на ъгъл в градуси;
• Поддръжка на постоянна периферна скорост на рязане;
• Аналогов изход 0V до 10V с възможност за ръчно и автоматично задаване и регулиране на оборотите на шпиндела;
• Четири програмируеми релейни изходи за позициониране на инструмента;
• Допълнителна измервателна ос W, която може да се използва като индикатор на функциите или измервателна ос;
• Два вида компенсация на грешката, линейна и нелинейна;
• Аналогов вход за външен сензор за измерване на температура;
• Температурна компенсация на линейно температурно изменение на дължината на контролирания обект (тяло, супорт, маса);
• Програмиране на времето за работа в режим на ниска консумация (Power Save Mode);
• Измерване дори и в състояние “Shut-Off”
• Периферен интерфейс RS232 / RS485;
• Изход за захранване +5V до 100 mA;
• Работна температура от 0оС до 45оС;
• Захранващо напрежение: АС 100V до 240V (50Hz / 60Hz), опционална 12 или 24V;
• Консумация 15VA;
• Тегло 1.5 кг.